Skip to main content
Start / Privacybeleid

Met dit privacybeleid willen wij u informeren over hoe wij persoonsgegevens verwerken. De bescherming van uw privacy is voor ons van het grootste belang, en daarom is de naleving van de wettelijke bepalingen inzake gegevensbescherming voor ons een vanzelfsprekendheid.

Naam en contactgegevens van de verantwoordelijke persoon

PiNCAMP GmbH
Algemeen Directeur: Uwe Frers
Hansastraße 19
80686 München
Kantoor en postadres: Torstraße 131, 10119 Berlin

Toezichthouder voor gegevensbescherming
Als u vragen hebt over onze maatregelen inzake gegevensbescherming, de verwerking van uw gegevens of over de bescherming van uw rechten als betrokkene, kunt u ons en onze toezichthouder voor gegevensbescherming als volgt bereiken:

Externe toezichthouder voor gegevensbescherming

ePrivacy GmbH

vertegenwoordigd door Prof. Dr. Christoph Bauer

Große Bleichen 21, 20354 Hamburg

Voor alle vragen en problemen in verband met uw gegevens kunt u contact opnemen met datenschutz@pincamp.de.

Indien u rechtstreeks met onze functionaris voor gegevensbescherming wenst te communiceren (bijvoorbeeld omdat u een bijzonder gevoelig verzoek hebt), verzoeken wij u hem of haar per post te contacteren, aangezien communicatie per e-mail altijd veiligheidsleemten kan vertonen. Geeft u in uw aanvraag a.u.b. aan dat uw vraag betrekking heeft op de firma PiNCAMP GmbH.

Persoonsgegevens
Persoonsgegevens zijn alle informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit omvat de volgende categorieën van persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Uw contactgegevens (zoals voor- en achternaam, adres, e-mailadres, telefoonnummer),
 • uw correspondentie met ons,
 • Logbestanden met informatie over uw bezoek aan onze website,
 • Betalingsgegevens (zoals rekeningnummer, kredietkaartnummer, financiële instelling),
 • Online-identifiers (zoals cookie-ID’s, IP-adressen, advertentie-ID’s),
 • Klantgegevens (zoals factureringsgegevens, gebruikersprofielen, adres, bestelgeschiedenis, betalingsgegevens).

Gebruik van cookies 
Algemene informatie over cookies

Een cookie is een tekstbestand met een identificatienummer dat naar de computer van de gebruiker wordt gestuurd en daar wordt opgeslagen samen met de andere gegevens die bij het gebruik van de website werkelijk worden opgevraagd. Het bestand wordt daar bewaard voor latere toegang en dient om de gebruiker te identificeren. Aangezien cookies slechts eenvoudige bestanden zijn en geen uitvoerbare programma’s, vormen zij geen enkel gevaar voor de computer.

Afhankelijk van de instelling die de gebruiker voor de Internetbrowser heeft gekozen, aanvaardt de browser automatisch cookies. Deze instelling kan echter gewijzigd worden en het opslaan van cookies kan gedeactiveerd worden of zo ingesteld dat de gebruiker verwittigd wordt zodra er een cookie geplaatst wordt. Als het gebruik van cookies wordt gedeactiveerd, kan het zijn dat sommige functies van de website niet of slechts in beperkte mate beschikbaar zijn. U kunt het plaatsen van cookies door onze website op elk moment verhinderen door middel van een overeenkomstige instelling van de gebruikte internetbrowser en zo permanent bezwaar maken tegen het plaatsen van cookies.

Cookies die al actief zijn, kunnen op elk moment via een internetbrowser of andere softwareprogramma’s gewist worden. Wij kunnen samenwerken met reclamepartners die ons helpen om onze website interessanter voor u te maken. In dat geval kunnen er ook cookies van partnerbedrijven op uw harde schijf opgeslagen worden wanneer u onze website bezoekt (cookies van derden).

Wanneer u onze website voor de eerste keer bezoekt, zal u gevraagd worden om uw toestemming voor het gebruik van cookies en trackingtechnologieën. Voor dit doel gebruiken wij de Consent Management Tool van Usercentrics GmbH om uw toestemming of bezwaar tegen het gebruik van onze trackingdiensten op te slaan.

U vindt uw persoonlijke tracking-instellingen en meer informatie over de individuele tracking-diensten in onze Consent Management Tool. Je kunt de tool openen door op de vingerafdruk links onderaan in het browservenster te klikken.

U kunt deelname aan dit opsporingsproces op verschillende manieren voorkomen:

(a) door de overeenkomstige selectie op ons toestemmingsbeheerplatform te deactiveren. Je krijgt toegang tot de tool door op de vingerafdruk links onderaan in het browservenster te klikken. Dit opent weer de usercentrics instellingen en je kunt bezwaar maken tegen het gebruik van alle cookies die niet nodig zijn of

(b) door de instellingen van uw browsersoftware dienovereenkomstig aan te passen. Door cookies van derden te onderdrukken, kunt u met name geen advertenties van derden meer ontvangen;

Gebruiksdoeleinden
Wij verwerken uw gegevens voor de volgende doeleinden:

 • voor correspondentie met u,
 • om contracten met u te verwerken,
 • voor reclamedoeleinden, zoals het verzenden van onze nieuwsbrief,
 • voor kwaliteitsborging en statistieken,
 • voor het verlenen van onze dienst,
 • voor uw deelname aan onze evenementen,
 • voor uw deelname aan onze enquêtes,
 • om onze dienstverlening te verbeteren

Wettelijke grondslag
Wij baseren ons op de volgende rechtsgrondslagen voor de verwerking van uw gegevens:

 • Uw toestemming, indien u ons die heeft gegeven (Art. 6 para. 1 lit. a) DSGVO),
 • het sluiten of uitvoeren van een overeenkomst met u (Art. 6 para. 1 lit. b) DSGVO),
 • de nakoming van wettelijke verplichtingen (art. 6 lid 1 lit. c) DSGVO),
 • de uitvoering van onze legitieme belangen (Art. 6 para. 1 lit. f) DSGVO)

Rechtmatige belangen
Het doel van de verwerking van uw gegevens is de bescherming van de volgende rechtmatige belangen:

 • de verbetering van ons aanbod,
 • de opstelling van statistieken,
 • marketingdoeleinden,
 • het bewaren van onze correspondentie met u,

Vordering of verplichting om gegevens te verstrekken

Tenzij uitdrukkelijk vermeld, is het verstrekken van uw gegevens niet verplicht of vereist.

Gegevensbronnen
Als wij de gegevens niet van u krijgen, of via de apparaten die u gebruikt, komen ze uit de volgende bronnen:

 • Stamgegevens van bedrijven en zelfstandigen uit openbaar toegankelijke officiële bronnen,
 • Online boekingspartners
 • Campings en campingorganisaties in Europa

Opslagperiode
Wij slaan uw gegevens op,

 • indien u met de verwerking hebt ingestemd, ten hoogste totdat u uw toestemming intrekt;
 • indien wij de gegevens nodig hebben om een contract uit te voeren, ten hoogste zolang de contractuele relatie met u bestaat;
 • indien wij de gegevens gebruiken op grond van een rechtmatig belang, ten hoogste zolang uw belang bij verwijdering of anonimisering daar niet tegen opweegt;
 • indien er wettelijke bewaarplichten zijn, tot het einde van de bewaartermijnen.

Ontvanger van de gegevens
Bij de verwerking van uw gegevens werken wij samen met de volgende dienstverleners die toegang hebben tot uw gegevens:

 • Leveranciers van webanalyse-tools,
 • Web hosting en web ontwikkeling aanbieders,
 • aanbieders van software voor ticketing en klantenondersteuning,
 • leveranciers van distributiediensten,
 • betalingsdienstaanbieders,
 • e-mailproviders,
 • Dienstverleners van CRM-systemen,
 • aanbieders van chatsoftware,
 • dienstverleners op het gebied van boekhouding en facturering,

Overdracht naar derde landen
De gegevens worden doorgegeven aan landen buiten de Europese Economische Zone. Wij geven persoonsgegevens alleen door aan derde landen waar de EU-Commissie een passend beschermingsniveau heeft bevestigd of waar wij de zorgvuldige behandeling van persoonsgegevens kunnen garanderen door contractuele overeenkomsten of andere passende garanties, zoals certificeringen of bewezen naleving van internationale veiligheidsnormen.

 • USA (Standaard Contractuele Clausules)

Uw rechten
Als betrokkene hebt u de volgende rechten:

 • U kunt om informatie over de verwerking van uw gegevens vragen en een kopie van uw persoonsgegevens krijgen. U kunt informatie vragen over, onder andere, de doeleinden van de verwerking, de categorieën persoonsgegevens die worden verwerkt, de ontvangers van de gegevens (indien ze worden doorgegeven), de duur van de opslag of de criteria voor het bepalen van de duur;
 • om de u betreffende persoonsgegevens in een gestructureerd, gangbaar en machinaal leesbaar formaat te ontvangen of om ze aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking over te dragen;
 • uw gegevens te rectificeren. Als uw persoonsgegevens onvolledig zijn, hebt u het recht om de gegevens aan te vullen, rekening houdend met de doeleinden van de verwerking;
 • uw gegevens te laten wissen of blokkeren;
 • de verwerking laten beperken;
 • bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens;
 • uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens voor de toekomst intrekken; en
 • bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit een klacht indienen over onwettige gegevensverwerking.

Status van het privacybeleid
Wij passen de informatie aan in geval van wijzigingen in onze processen.

Status van dit privacybeleid: 17.02.2022