waste seperation survey banner
Start / News / News / Afvalscheiding in de kijker: Een analyse van duurzaamheidspraktijken op campings

Afvalscheiding in de kijker: Een analyse van duurzaamheidspraktijken op campings

1 minuten leestijd

+++ Deze tekst is automatisch vertaald uit het Duits +++In onze laatste nieuwsbrief stelden we de vraag over afvalsortering en -verwijdering op campings. Het belang van duurzaamheid werd door respondenten beoordeeld met een gemiddelde van 4,7 van de 5 punten, wat wijst op een hoog bewustzijn van ecologische praktijken op campings. Desalniettemin worden veel campings geconfronteerd met uitdagingen op het gebied van afvalsortering, zoals onze analyse laat zien.

Interessant genoeg gaf ongeveer 77,8% van de respondenten aan dat ze afvalsortering als een uitdaging beschouwen. Dit benadrukt de moeilijkheden waarmee veel campings worden geconfronteerd bij het implementeren van effectieve afvalsorteringsprogramma’s.

Verder verklaarde ongeveer 66,7% van de respondenten dat de meerderheid van de kampeerders afvalsortering niet correct uitvoert. Dit benadrukt de noodzaak van een verhoogde educatie en handhaving van richtlijnen voor afvalsortering op campings.

Tenslotte gaf ongeveer 22,2% van de respondenten aan dat de bestaande infrastructuur voor effectieve afvalsortering ontoereikend is. Dit suggereert dat naast het vergroten van het bewustzijn van kampeerders, investeringen in infrastructuur nodig zijn om duurzaam afvalbeheer op campings te waarborgen.

waste seperation survey:  recycling
© niphon – stock.adobe.com

De meeste onderzochte campings hebben aparte bakken voor papier, plastic en glas. Dit is een belangrijke eerste stap om afvalscheiding te vergemakkelijken en de recyclingpercentages te verhogen. Daarnaast hebben sommige campings zelfs afvalbakken met labels voor specifieke soorten afval, wat de effectiviteit van afvalscheiding verder verbetert.

Een andere positieve ontwikkeling is de regelmatige inzameling en sortering van afval door het personeel van sommige campings. Dit helpt ervoor te zorgen dat afval op de juiste manier wordt afgevoerd en gerecycled. Er zijn echter ook moeilijkheden gemeld bij het organiseren en onderhouden van afvalscheidingsystemen, evenals beperkte middelen of infrastructuur voor effectieve afvalscheiding.

Een van de grootste uitdagingen voor campings is het gebrek aan naleving van afvalscheidingsvoorschriften door kampeerders zelf. Ondanks de aanwezigheid van bakken en instructies lijken sommige kampeerders moeite te hebben met het correct afvoeren van hun afval. Dit kan leiden tot verontreiniging en de efficiëntie van het recyclingproces belemmeren.

Om deze uitdagingen aan te pakken, kunnen campings verschillende maatregelen nemen. Dit omvat intensieve educatieve campagnes, duidelijkere bewegwijzering en mogelijk sancties voor degenen die zich niet aan de regels voor afvalscheiding houden.

Interessante voorbeelden van campings uit onze enquête hebben geprobeerd gasten in de juiste richting te sturen door specifiek de principes van nudging toe te passen, d.w.z. door voorbeelden en borden te gebruiken om gasten in de juiste richting te duwen en te sturen. Zo legden ze bijvoorbeeld het proces van recycling en afvalscheiding uit op de plattegrond van de camping of illustreerden ze waarom duurzaamheid belangrijk is met een bord direct voor de afvalbakken:

Domaine du haut des bluches, La Bresse:

waste seperation survey domaine du haut des bluches
© niphon – stock.adobe.com

Sperrfechter Pretpark – Camping am Hirschfeldsee:

waste separation survey- results sperrfechter freizeitpark
Sperrfechter Freizeitpark - Camping am Hirschfeldsee:

Over het algemeen is afvalscheiding en -verwijdering op campings een complexe zaak die gecoördineerde inspanningen van exploitanten en gasten vereist. Alleen door consistente implementatie van regels voor afvalscheiding en bewustwording van het belang van duurzame praktijken kunnen campings schoon en milieuvriendelijk blijven in de toekomst.

Coverfoto: © Dzmitrock87 – gettyimages.de